thép hình, thép hình nhập khẩu
Chủng loại thép
Đối tác / Thành viên
Tin tức / Sự kiện

Tôn lợp

Bảng giá Tôn lợp

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Tôn lợp 1
2 Tôn lợp 2
3 Tôn lợp 3
4 Tôn lợp 4
5 Tôn lợp 5
6 Tôn lợp 6
banner thép hình nhập khẩu banner thép hình nhập khẩu