thép hình, thép hình nhập khẩu
Chủng loại thép
Đối tác / Thành viên
Tin tức / Sự kiện

Thép vuông

Bảng giá Thép vuông

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép vuông 1
2 Thép vuông 2
3 Thép vuông 3
4 Thép vuông 4
5 Thép vuông 5
6 Thép vuông 6
banner thép hình nhập khẩu banner thép hình nhập khẩu