thép hình, thép hình nhập khẩu
Chủng loại thép
Đối tác / Thành viên
Tin tức / Sự kiện

Thép tấm chống trượt

Bảng giá Thép tấm chống trượt

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép tấm nhám 3.0 x 1500 x 6000mm 239.4 11,364 2,720,542 12,500 2,992,500
2 Thép tấm nhám 4.0 x 1500 x 6000mm 309.6 11,455 3,546,468 12,600 3,900,960
3 Thép tấm nhám 5.0 x 1500 x 6000mm 380.7 11,636 4,429,825 12,800 4,872,960
4 Thép tấm nhám 6.0 x 1500 x 6000mm 450.9 11,727 5,287,704 12,900 5,816,610
5 Thép tấm nhám 8.0 x 1500 x 6000mm 592.2 11,909 7,052,510 13,100 7,757,820
6 Thép tấm nhám 10.0 x 1500 x 6000mm 733.5 13,455 9,869,243 14,800 10,855,800
banner thép hình nhập khẩu banner thép hình nhập khẩu