thép hình, thép hình nhập khẩu
Chủng loại thép
Đối tác / Thành viên
Tin tức / Sự kiện

Thép tấm C45

Bảng giá Thép tấm C45

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép tấm C45 5.0 x 1500 x 6000mm 353.25 15,000 5,298,750 16,500 5,828,625
2 Thép tấm C45 6.0 -> 50 x 2000 x 6000mm 423.9 15,000 6,358,500 16,500 6,994,350
3 Thép tấm C45 50 -> 95 x 2000 x 6000mm 3532.5 14,364 50,740,830 15,800 55,813,500
4 Thép tấm C45 100 -> 200 x 2000 x 6000mm 9420 15,273 143,871,660 16,800 158,256,000
banner thép hình nhập khẩu banner thép hình nhập khẩu