thép hình, thép hình nhập khẩu
Chủng loại thép
Đối tác / Thành viên
Tin tức / Sự kiện

Thép tấm 65G

Bảng giá Thép tấm 65G

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép tấm 65G 5.0 x 1540 x 6000mm 362.67 24,091 8,737,083 26,500 9,610,755
2 Thép tấm 65G 6.0 x 1260 x 6000mm 356.07 24,091 8,578,083 26,500 9,435,855
3 Thép tấm 65G 7.0 x 1540 x 6000mm 507.73 24,091 12,231,724 26,500 13,454,845
4 Thép tấm 65G 8.0 x 1540 x 6000mm 580.27 24,091 13,979,285 26,500 15,377,156
banner thép hình nhập khẩu banner thép hình nhập khẩu