thép hình, thép hình nhập khẩu
Chủng loại thép
Đối tác / Thành viên
Tin tức / Sự kiện

Thép ray

Bảng giá Thép ray

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép Ray P11 x 80.5 x 66 x 32 x 7 x 6000mm 6 67.2 13,182 885,830 14,500 974,400
2 Thép Ray P15 x 91 x 76 x 37 x 7 x 8000mm 8 121.6 12,727 1,547,603 14,000 1,702,400
3 Thép Ray P18 x 90 x 80 x 40 x 10 x 8000mm 8 144.48 12,545 1,812,502 13,800 1,993,824
4 Thép Ray P24 x 107 x 92 x 51 x 10.9 x 8000mm 10 195.7 12,545 2,455,056 13,800 2,700,660
5 Thép Ray P30 x 108 x 108 x 60.3 x 12.3 x 10000mm 10 301 13,455 4,049,955 14,800 4,454,800
6 Thép Ray P38 x 134 x 114 x 68 x 13 x 12500mm 12 484.13 13,818 6,689,708 15,200 7,358,776
7 Thép Ray P43 x 140 x 114 x 70 x 14.5 x 12500mm 12 558.12 13,818 7,712,102 15,200 8,483,424
8 Thép Ray QU70 x 120 x 120 x 70 x 28 x 12000mm 12 633.6 16,909 10,713,542 18,600 11,784,960
9 Thép Ray QU80 x 130 x 130 x 80 x 32 x 12000mm 12 764.28 16,909 12,923,211 18,600 14,215,609
banner thép hình nhập khẩu banner thép hình nhập khẩu