thép hình, thép hình nhập khẩu
Chủng loại thép
Đối tác / Thành viên
Tin tức / Sự kiện

Thép lưới

Bảng giá Thép lưới

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép lưới XG 19 3mm x 1500 x 2000 27.45 16,545 454,160 18,200 499,590
2 Thép lưới XG 20 4mm x 1500 x 2000 36.6 16,545 605,547 18,200 666,120
3 Thép lưới XG 21 5mm x 1500 x 2000 45.78 16,545 757,430 18,200 833,196
4 Thép lưới XG22 6mm x 1500 x 2000 54.93 16,545 908,817 18,200 999,726
banner thép hình nhập khẩu banner thép hình nhập khẩu