thép hình, thép hình nhập khẩu
Chủng loại thép
Đối tác / Thành viên
Tin tức / Sự kiện

Thép hình I đúc

Bảng giá Thép hình I đúc

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép hình I 100 x 55 x 4,5 x 6000mm 6 56.8 12,273 697,106 13,500 766,800
2 Thép hình I 120 x 64 x 4,8 x 6000mm 6 69 12,273 846,837 13,500 931,500
3 Thép hình I 148 x 100 x 6 x 9 x 12000mm 12 253.2 12,364 3,130,565 13,600 3,443,520
4 Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12000mm 12 168 12,273 2,061,864 13,500 2,268,000
5 Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12000mm 12 367.2 13,000 4,773,600 14,300 5,250,960
6 Thép hình I 200 x 100 x 5,5 x 8 x 12000mm 12 255.6 12,545 3,206,502 13,800 3,527,280
7 Thép hình I 244 x 175 x 7 x 11 x 12000mm 12 529.2 12,909 6,831,443 14,200 7,514,640
8 Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12000mm 12 355.2 13,000 4,617,600 14,300 5,079,360
9 Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12000mm 12 681.6 13,000 8,860,800 14,300 9,746,880
10 Thép hình I 300 x 150 x 6,5 x 9 x 12000mm 12 440.4 12,727 5,604,971 14,000 6,165,600
11 Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12000mm 12 595.2 13,000 7,737,600 14,300 8,511,360
12 Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12000mm 12 1284 13,091 16,808,844 14,400 18,489,600
13 Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12000mm 12 792 12,909 10,223,928 14,200 11,246,400
14 Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12000mm 12 912 12,909 11,773,008 14,200 12,950,400
15 Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12000mm 12 1368 13,182 18,032,976 14,500 19,836,000
16 Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12000mm 12 1536 13,182 20,247,552 14,500 22,272,000
17 Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12000mm 12 1075.2 13,182 14,173,286 14,500 15,590,399
18 Thép hình I 582 x 300 x 12 x 17 x 12000mm 12 1644 13,173 21,656,412 14,600 24,002,400
19 Thép hình I 588 x 300 x 12 x 20 x 12000mm 12 1812 13,273 24,050,676 14,600 26,455,200
20 Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12000mm 12 1272 13,273 16,883,256 14,600 18,571,200
21 Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12000mm 12 2220 13,272 29,463,840 14,600 32,412,000
22 Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12000mm 12 2520 13,818 34,821,360 15,200 38,304,000
23 Thép hình I 900 x 300 x 16 x 18 x 12000mm 12 2880 13,818 39,795,840 15,200 43,776,000
banner thép hình nhập khẩu banner thép hình nhập khẩu