thép hình, thép hình nhập khẩu
Chủng loại thép
Đối tác / Thành viên
Tin tức / Sự kiện

Thép hình I cánh côn

Bảng giá Thép hình I cánh côn

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép hình I–A 200 x 100 x 7 x 10 x 12000mm 12 312 23,636 7,374,432 26,000 8,112,000
2 Thép hình I–A 250 x 125 x 7.5 x 12.5 x 12000mm 12 459.6 22,727 10,445,329 25,000 11,490,000
3 Thép hinh I–A 300 x 150 x 10 x 18.5 x 12000mm 12 786 22,727 17,863,422 25,000 19,650,000
4 Thép hình I cánh côn 12 459.6 13,182 6,058,447 14,500 6,664,200
5 Thép hình I 100 x 55 x 4,5 x 6000mm 6 56.8 13,182 748,738 14,500 823,600
banner thép hình nhập khẩu banner thép hình nhập khẩu