thép hình, thép hình nhập khẩu
Chủng loại thép
Đối tác / Thành viên
Tin tức / Sự kiện

Thép hình H đúc

Bảng giá Thép hình H đúc

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12000mm 12 206.4 12,909 2,664,418 14,200 2,930,880
2 Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12000mm 12 285.6 12,909 3,686,810 14,200 4,055,520
3 Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12000mm 12 378 12,909 4,879,602 14,200 5,367,600
4 Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12000mm 12 484.8 13,182 6,390,634 14,500 7,029,600
5 Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12000mm 12 598.8 13,182 7,893,382 14,500 8,682,600
6 Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12000mm 12 868.8 13,182 11,452,522 14,500 12,597,600
7 Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12000mm 12 1128 13,182 14,869,296 14,500 16,356,000
8 Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12000mm 12 956.4 13,455 12,868,362 14,800 14,154,720
9 Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 x 12000mm 12 1644 13,273 21,820,812 14,600 24,002,400
10 Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12000mm 12 2064 13,273 27,395,472 14,600 30,134,400
11 Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 x 12000mm 12 1488 13,455 20,021,040 14,800 22,022,400
banner thép hình nhập khẩu banner thép hình nhập khẩu