thép hình, thép hình nhập khẩu
Chủng loại thép
Đối tác / Thành viên
Tin tức / Sự kiện

Thép dập theo yêu cầu (L,U,C,Z)

Bảng giá Thép dập theo yêu cầu (L,U,C,Z)

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép dập theo yêu cầu L
2 Thép dập theo yêu cầu U
3 Thép dập theo yêu cầu V
4 Thép dập theo yêu cầu Z
5 Thép dập theo yêu cầu 13,182 14,500
banner thép hình nhập khẩu banner thép hình nhập khẩu