thép hình, thép hình nhập khẩu
Chủng loại thép
Đối tác / Thành viên
Tin tức / Sự kiện

Thép cắt bản mã

Bảng giá Thép cắt bản mã

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
1 Thép cắt bản mã 1
2 Thép cắt bản mã 2
3 Thép cắt bản mã 3
4 Thép cắt bản mã 4
5 Thép cắt bản mã 5
6 Thép cắt bản mã 6
banner thép hình nhập khẩu banner thép hình nhập khẩu