thep hinh nhap khau
Liên hệ với chúng tôi
Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần kim khí và vật tư công nghiệp hà nội - Sản xuất, cung cấp, nhập khẩu thép

  • thepliendoanh@gmail.com
    thepliendoanh@gmail.com

  • 04.399.321.99 -04.3655.6293
    Fax: 043.655.6294

  • Tổng kho kim khí số 4
    Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

Form nhập thông tin