thép hình nhập khẩu
Thép hình nhập khẩu
icon list chủng loại Chủng loại thép
icon list chủng loại Báo giá thép
 • bảng giá thép
icon list chủng loại Đối tác / thành viên
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
icon list chủng loại Tin tức / sự kiện
icon list chủng loại Thống kê truy cập
 • Trực tuyến
  3
   Hôm nay
   14
    Hôm qua
    54
     Tuần này
     14
      Tuần trước
      711
       Tháng này
       14,448
        Tháng trước
        15,780
         Tất cả
         168,423

         Thép tròn chế tạo

         Bảng giá Thép tròn chế tạo

         STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
         1 Thép S45C F14 x 6000mm 6 7.54 12,727 95,962 14,000 105,560
         2 Thép S45C F16 x 6000mm 6 9.8 12,727 124,725 14,000 137,200
         3 Thép S45C F 18 x 6000mm 6 12.2 12,727 155,269 14,000 170,800
         4 Thép S45C F 20 x 6000mm 6 15.2 12,727 193,450 14,000 212,800
         5 Thép S45C F 22 x 6000mm 6 18.5 12,545 232,083 13,800 255,300
         6 Thép S45C F 24 x 6000mm 6 22 12,545 275,990 13,800 303,600
         7 Thép S45C F 25 x 6000mm 6 24 12,545 301,080 13,800 331,200
         8 Thép C45C F26 x 6000mm 6 25.9 12,545 324,915 13,800 357,420
         9 Thép S45C F 28 x 6000mm 6 29.5 12,545 370,078 13,800 407,100
         10 Thép S45C F 30 x 6000mm 6 33.7 12,545 422,767 13,800 465,060
         11 Thép C45C F32 x 6000mm 6 38.5 12,545 482,983 13,800 531,300
         12 Thép S45C F 35 x 6000mm 6 46.5 12,545 583,343 13,800 641,700
         13 Thép S45C F 36 x 6000mm 6 48.5 12,545 608,433 13,800 669,300
         14 Thép S45C F 40 x 6000mm 6 60 12,545 752,700 13,800 828,000
         15 Thép S45C F 42 x 6000mm 6 62 12,545 777,790 13,800 855,600
         16 Thép S45C F 45 x 6000mm 6 76.5 12,545 959,693 13,800 1,055,700
         17 Thép S45C F 50 x 6000mm 6 92.4 12,545 1,159,158 13,800 1,275,120
         18 Thép S45C F 55 x 6000mm 6 113 12,545 1,417,585 13,800 1,559,400
         19 Thép S45C F 60 x 6000mm 6 135.5 12,545 1,699,848 13,800 1,869,900
         20 Thép S45C F 65 x 6000mm 6 157 12,545 1,969,565 13,800 2,166,600
         21 Thép S45C F 70 x 6000mm 6 183 12,545 2,295,735 13,800 2,525,400
         22 Thép S45C F 75 x 6000mm 6 211.01 12,545 2,647,120 13,800 2,911,938
         23 Thép S45C F 80 x 6000mm 6 237.8 12,545 2,983,201 13,800 3,281,640
         24 Thép S45C F 85 x 6000mm 6 273 12,545 3,424,785 13,800 3,767,400
         25 Thép S45C F 90 x 6000mm 6 297.6 12,545 3,733,392 13,800 4,106,880
         26 Thép S45C F 100 x 6000mm 6 375 12,545 4,704,375 13,800 5,175,000
         27 Thép S45C F110 x 6000mm 6 450.01 12,545 5,645,376 13,800 6,210,138
         28 Thép S45C F 120 x 6000mm 6 525.6 12,545 6,593,652 13,800 7,253,280
         29 Thép S45C F 130 x 6000mm 6 637 12,545 7,991,165 13,800 8,790,600
         30 Thép S45C F 140 x 6000mm 6 725 13,455 9,754,875 14,800 10,730,000
         31 Thép S45C F 150 x 6000mm 6 832.32 13,455 11,198,866 14,800 12,318,336
         32 Thép S45C F 160 x 6000mm 6 946.98 13,455 12,741,616 14,800 14,015,304
         thép hình nhập khẩu thép hình nhập khẩu
         backtotop