thép hình nhập khẩu
Thép hình nhập khẩu
icon list chủng loại Chủng loại thép
icon list chủng loại Báo giá thép
 • bảng giá thép
icon list chủng loại Đối tác / thành viên
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
Đối tác thép hình công nghiệp nhập khẩu
icon list chủng loại Tin tức / sự kiện
icon list chủng loại Thống kê truy cập
 • Trực tuyến
  3
   Hôm nay
   38
    Hôm qua
    60
     Tuần này
     558
      Tuần trước
      592
       Tháng này
       15,082
        Tháng trước
        15,742
         Tất cả
         165,451

         Thép hộp

         Bảng giá Thép hộp

         STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá chưa VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ) Giá có VAT (Đ / Kg) Tổng giá có VAT (Đ)
         1 Thép hộp 60 x 60 x 2,0 mạ 6 21.7 15,455 335,374 17,000 368,900
         2 Thép hộp 60 x 60 x 1,8 mạ 6 19.61 15,455 303,073 17,000 333,370
         3 Thép hộp 10 x 30 x 1,0 mạ 6 3.45 15,909 54,886 17,500 60,375
         4 Thép hộp 10 x 30 x 1,2 mạ 6 4.2 15,909 66,818 17,500 73,500
         5 Thép hộp 10 x 30 x 1,4 mạ 6 4.83 15,909 76,840 17,500 84,525
         6 Thép hộp 12 x 12 x 1,0 mạ 6 2.03 15,909 32,295 17,500 35,525
         7 Thép hộp 12 x 12 x 1,2 mạ 6 2.39 15,909 38,023 17,500 41,825
         8 Thép hộp 12 x 32 x 1,0 mạ 6 3.92 15,909 62,363 17,500 68,600
         9 Thép hộp 12 x 32 x 1,2 mạ 6 4.65 15,909 73,977 17,500 81,375
         10 Thép hộp 12 x 32 x 1,4 mạ 6 5.36 15,909 85,272 17,500 93,800
         11 Thép hộp 12 x 32 x 1,8 mạ 6 6.73 15,909 107,068 17,500 117,775
         12 Thép hộp 13 x 26 x 1,0 mạ 6 3.44 15,909 54,727 17,500 60,200
         13 Thép hộp 13 x 26 x 1,2 mạ 6 4.08 15,909 64,909 17,500 71,400
         14 Thép hộp 13 x 26 x 1,4 mạ 6 4.7 15,909 74,772 17,500 82,250
         15 Thép hộp 14 x 14 x 1,0 mạ 6 2.41 15,909 38,341 17,500 42,175
         16 Thép hộp 14 x 14 x 1,2 mạ 6 2.84 15,909 45,182 17,500 49,700
         17 Thép hộp 14 x 14 x 1,4 mạ 6 3.25 15,909 51,704 17,500 56,875
         18 Thép hộp 16 x 16 x 1,0 mạ 6 2.79 15,909 44,386 17,500 48,825
         19 Thép hộp 16 x 16 x 1,2 mạ 6 3.29 15,909 52,341 17,500 57,575
         20 Thép hộp 20 x 25 x 1,2 mạ 6 4.76 15,455 73,566 17,000 80,920
         21 Thép hộp 20 x 25 x 1,4 mạ 6 5.49 15,455 84,848 17,000 93,330
         22 Thép hộp 20 x 20 x 1,0 mạ 6 3.54 15,455 54,711 17,000 60,180
         23 Thép hộp 20 x 20 x 1,2 mạ 6 4.2 15,455 64,911 17,000 71,400
         24 Thép hộp 20 x 20 x 1,4 mạ 6 4.83 15,455 74,648 17,000 82,110
         25 Thép hộp 20 x 40 x 1,0 mạ 6 5.43 15,455 83,921 17,000 92,310
         26 Thép hộp 20 x 40 x 1,2 mạ 6 6.46 15,455 99,839 17,000 109,820
         27 Thép hộp 20 x 40 x 1,4 mạ 6 7.47 15,455 115,449 17,000 126,990
         28 Thép hộp 25 x 25 x 1,0 mạ 6 4.48 15,455 69,238 17,000 76,160
         29 Thép hộp 25 x 25 x 1,2 mạ 6 5.33 15,455 82,375 17,000 90,610
         30 Thép hộp 25 x 25 x 1,4 mạ 6 6.15 15,455 95,048 17,000 104,550
         31 Thép hộp 25 x 50 x 1,0 mạ 6 6.84 15,455 105,712 17,000 116,280
         32 Thép hộp 25 x 50 x 1,4 mạ 6 9.45 15,455 146,050 17,000 160,650
         33 Thép hộp 25 x 50 x 1,8 mạ 6 11.98 15,455 185,151 17,000 203,660
         34 Thép hộp 30 x 30 x 1,0 mạ 6 5.43 15,455 83,921 17,000 92,310
         35 Thép hộp 30 x 30 x 1,2 mạ 6 6.46 15,455 99,839 17,000 109,820
         36 Thép hộp 30 x 30 x 1,4 mạ 6 7.47 15,455 115,449 17,000 126,990
         37 Thép hộp 30 x 60 x 1,0 mạ 6 8.25 15,455 127,504 17,000 140,250
         38 Thép hộp 30 x 60 x 1,4 mạ 6 9.85 15,455 152,232 17,000 167,450
         39 Thép hộp 30 x 60 x 1,8 mạ 6 11.43 15,455 176,651 17,000 194,310
         40 Thép hộp 30 x 60 x 1,8 mạ 6 14.53 15,455 224,561 17,000 247,010
         41 Thép hộp 40 x 40 x 1,0 mạ 6 7.31 15,455 112,976 17,000 124,270
         42 Thép hộp 40 x 40 x 1,2 mạ 6 8.72 15,455 134,768 17,000 148,240
         43 Thép hộp 40 x 40 x 1,4 mạ 6 10.11 15,455 156,250 17,000 171,870
         44 Thép hộp 40 x 40 x 1,8 mạ 6 12.83 15,455 198,288 17,000 218,110
         45 Thép hộp 40 x 80 x 1,4 mạ 6 15.38 15,455 237,698 17,000 261,460
         46 Thép hộp 40 x 80 x 1,8 mạ 6 19.61 15,455 303,073 17,000 333,370
         47 Thép hộp 40 x 80 x 2,0 mạ 6 21.7 15,455 335,374 17,000 368,900
         48 Thép hộp 50 x 50 x 1,4 mạ 6 12.74 15,455 196,897 17,000 216,580
         49 Thép hộp 50 x 50 x 1,8 mạ 6 16.22 15,455 250,680 17,000 275,740
         50 Thép hộp 50 x 50 x 2,0 mạ 6 17.94 15,455 277,263 17,000 304,980
         51 Thép hộp 60 x 60 x 1,4 mạ 6 15.38 15,455 237,698 17,000 261,460
         thép hình nhập khẩu thép hình nhập khẩu
         backtotop